Статьи

Як стати митником?

Сьогодні Україна – важлива торговельно-економічна зона Європи, і, безперечно, даний фактор слід вважати головним, коли мова йде про необхідність підготовки фахівців для митних органів, діяльність яких спрямована на захист економічних інтересів держави.

Кожен вид професійної діяльності вимагає від людини наявності певних якостей, які забезпечують успішне оволодіння цією діяльністю. Не винятком є і професія митника. На курси митних брокерів часто звертаються із запитаннями про те, як працевлаштуватися на роботу в митницю, чи необхідно мати якісь особливі якості. Відповідь на поставлене питання ми намагалися висвітлити у цієї статі.

На даний час з розвитком зовнішньоекономічної діяльності в Україні виникає гостра потреба у підготовці спеціалістів, що володіють необхідним рівнем компетенції  в галузі митної справи. Надати потрібні знання у галузі митної справи здатні курси митних брокерів.

Вступ до курсів митних брокерів має сенс в тому, що на даний час у переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, відсутня спеціальність “Митна справа”, але умови Наказу Державної митної служби України № 1174 від  07.10.10 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в митній службі України” вимагає від  кандидатів на заміщення вакантних  посад державних службовців в митній службі України спеціальних знань в галузі митної справи. Отже якщо кандидат на заміщення вакантної посади службовця Державної митної служби України має вищу освіту, за напрямом, який попередньо оголошується в вимогах до кандидатів та уміння і навички в галузі митної справи, він має право прийняти участь в об’явленому Держмитслужбою конкурсі. Згідно з Наказом Державної митної служби України (далі ДМСУ)№ 1174 від  07.10.10 конкурс проводиться поетапно:

Перший етап: Публікація оголошення митного органу про проведення конкурсу на офіційному сайті ДМСУ, пресі або поширення його через інші засоби масової інформації.

Другий  етап:
1) Прийом митним органом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
2) Попередній розгляд документів наданих особами, які бажають взяти участь у

конкурсі, на відповідність типовим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.
Третій етап:
1) Проведення іспиту.
2) Відбір кандидатів.
Всі етапи проведення конкурсу висвітлюються на відомчому Веб-сайті ДМСУ

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до митного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

— заяву про участь у конкурсі, в якій зазначаються відомості про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

— копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

— відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї;

— оригінал та копію паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції», Митного кодексу України, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу.

Тестові запитання розміщуються на відомчому Веб-сайті Держмитслужби та обов’язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає Голова Служби на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Отже, за перше півріччя 2012 року за даними офіційного сайту ДМСУ оголошено більш ніж 300 вакансій на посаду інспекторів підрозділів Державної митної служби України.

Митна служба потребує висококваліфікованих кадрів, які здатні захищати економічні інтереси держави, сприяти розвитку зовнішньої торгівлі та збільшенню надходжень до держбюджету.

Існуючий досвід роботи курсів митних брокерів сприяє підготовці висококваліфікованих спеціалістів в митній сфері.

Автор: Коробкова Олена Миколаївна

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.